Kamra-túra

A "Kamra-túra" Homokháti Gazdaudvar Hálózat gyökerei a 2000-es évek elejére nyúlnak vissza.

A Bács-Kiskun Megyei Agrárkamara abban a szerencsés helyzetben volt, hogy kormányokon átívelve hét éven keresztül -2001-2007 között - gesztorálhatta a hazai támogatást élvező Homokháti speciális célprogramot. A célprogram a Homokhátság megváltozott természeti, környezeti adottságaira, az egyre nehezebbé váló gazdálkodási körülményekre igyekezett megoldásokat, alternatívákat kínálni az itt élő és gazdálkodó embereknek.

A célprogram körül már a kezdeti években kialakult egy gazdálkodói holdudvar, akik éltek a program kínálta lehetőséggel és személyesen közreműködtek annak alakításában. A gazdák megismerték egymás tevékenységét, kölcsönös bizalom alakult ki, ami a közös munkaalapját képezte.

A Kamra-túra projekt ötlete a Homokháti célprogram keretében generálódott, a tanyai gazdaságok életképességének vizsgálata kapcsán 2004 évben vetődött fel, hogy szükség lenne a gazdaságokban megtermelt alapanyagok feldolgozására, a feldolgozott termékek piacra jutásának segítésére.

A "Kamra-túra" projekt 2005 évre kidolgozásra és támogatói oldalról elfogadásra került. A projekt több egymásra épülő tevékenységet ölelt fel, valamennyi azt célozta, hogy létrejöjjön egy gazdaudvar hálózati kezdemény, ahol a tagok közösen alakítják ki a működési szabályokat, a hálózati tagság feltételeit, közös internetes felületen jelenítik meg termék kínálatukat és kihasználják a közösségi marketing nyújtotta lehetőségeket.

A projekt keretében megvalósult tevékenységek:
Első lépésként azok a tanyai gazdaságok kerültek feltérképezésre, melyekben friss gyümölcsöt, zöldségféléket, mézet, tojást, feldolgozott termékeket pl.: tejtermékeket, füstölt árut állítanak elő. A tanyás gazdák/gazdaasszonyok számára térségi szinten fórumok megtartására került sor, ahol a résztvevők tájékoztatást kaptak a projekt elképzelésről, a megyei állategészségügyi állomások szakembereinek bevonásával ismertetésre kerültek a tevékenységhez kötődő előírások, elvárások.

A hálózathoz való csatlakozási szándékukat kifejező tanyákon a projekt menedzsment gazdaudvar szemlét tartott, áttekintette, hogy milyen módon képes a gazdaság a hálózathoz csatlakozni, milyen tennivalók vannak a termékfeldolgozás, a direkt értékesítés feltételeinek megteremtése területén,fotókat készített és felvette a tanya megközelítését segítő GPS koordinátákat.

A hálózathoz csatlakozó gazdálkodók számára az kistermelői élelmiszer feldolgozás - és értékesítés témakörben képzés, egy burgenlandi tanulmányút valósult meg valamint a gyakorlati tudnivalókat tartalmazó ismeretterjesztő füzet segítette még az eligazodást.

A projekt lehetőséget nyújtott a gazdaságok minőségbiztosítási tevékenységének segítésére is. Tréning keretében módszertani segítséget nyújtottunk az egyes gazdaságok tevékenységéhez igazodó kockázatelemzés lefolytatásához, kockázatelemzést végeztünk,

A tanyai gazdaságok termékkínálatát a www.kamra-tura.hu internetes felületen jelentettük meg.

A honlapon a gazdák saját maguk tudják frissíteni az aktuális kínálatukra vonatkozó információkat, az érdeklődő látogatók pedig tájékozódhatnak a gazdaságról, a kínálatról, a tanya elérhetőségéről, térkép, GPS koordináta segítik az eligazodást.
A hálózat piaci célcsoportjának azokat a családokat tekinti, akiknek fontos a megbízható, friss termék beszerzése, hajlandók hosszabb-rövidebb utazást tenni a beszerzés érdekében, szívesen kötik össze a vásárlást a környék megismerésével, a szabadidő ilyen módon való eltöltésével.

A munkát mindvégig három civil szervezet segítette; Homokháti Mangalicatartó Gazdák Egyesülete, Kiskunsági Hagyományőrző Kézműves és Turisztikai Egyesület valamint a Törteli Gazdák Vendégváró Egyesülete, amelyek létrehozását a program, mint háttér és szellemi műhely segítette. A civil szervezetek lényegében egy kontrollt gyakoroltak a működési rendszer kialakítása során, ügyeltek a lefektetett alapelvek: Partnerség, Nyitottság, Helyi közösségekre való támaszkodás, Környezeti tudatosság, Innovatív megoldások érvényesülésére.

2011 év óta a Tanyafejlesztési programmal ismét megnyílt a lehetőség a Hálózat fejlesztésére a munka folytatására. Így kerülhetett sor a honlap megújítására, a gazdaudvar hálózat és ez által a "Kamra-túra" termékkínálatának bővítésére. Az időközben oltalom alá helyezett Homokhátság védjegy használatára a hálózat tagjai védjegy használati szerződés keretében jogosultak.


A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, mint jogutód, a Homokhátság, a tanyák, a Kamra-túra hálózat fejlesztéséért felelősséget érez, különös figyelmet fordít a tanyai gazdaságok piacra jutásának előmozdítására és közösségi marketing eszközökkel segíti azt.

Arra biztatunk minden honlapunkra látogatót, hogy ha helyi/tanyai termékre vágyik, tudni akarja, hogy mi kerül a család asztalára, keresse gazdaudvaraink kínálatát, vegye fel gazdaasszonyainkkal/gazdáinkkal a kapcsolatot! A gazdaudvarok szolgáltatásai átalakulóban vannak, többen szeretnék a helyben fogyasztás (vendégasztal) lehetőségét biztosítani, erről is érdemes előzetesen érdeklődni a megadott telefonszámon, e-mail címen!
Tapasztalataikat, javaslataikat örömmel vesszük halozat@kamra-tura.hu címen.

Homokháti Programcentrum

Ügyfélszolgálat elérhetősége:
Homokháti Gazdaudvar Hálózat
6000 Kecskemét Tatársor 6.
Tel: 76/497-072
e-mail: halozat@kamra-tura.hu